July 25, 2014

Anunt Public

S.C. BERG-BANAT S..R.L. TIMISOARA titular al proiectului SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA PRELUCRARI MECANICE II IN HALA DEPOZITE, MATERIALE, PIESE ZINCATE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, de catre A.P.M. Brasov, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA PRELUCRARI MECANICE II IN HALA DEPOZITE MATERIALE, PIESE ZINCATE propus a fi amplasat in FAGARAS, str. Negoiu nr. 1(Platforma UPRUC).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM din Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

May 7, 2014

Cod de etica

COD DE ETICĂ al companiei BERG Banat

1. Prioritatea tuturor angajaților este asigurarea calității produselor și serviciilor realizate
2. Combaterea corupției în orice situație
3. Imparțialitate în deciziile luate de către responsabilii de compartimente si departamente
4. Onestitate în respectarea legilor și a regulamentului de ordine interioară
5. Conduită adecvată în rezolvarea unui conflict de interese
6. Concurență loială
7. Confidențialitate profesională la toate nivelurile
8. Integritatea individului prin asigurarea condițiilor de lucru
9. Responsabilitate față de comunitate
10. Protejarea mediului

April 17, 2014

felicitare pentru net

July 3, 2013

Trasport la si de la zincare

AVANTAJE COLABORAREBergBanat va ofera trasport la si de la zincare
Pentru a veni in intimpinarea clientilor nostri, am organizat un serviciu de transport marfa, la si de la zincare, pe ruta: Timisoara – Arad – Oradea – Satu Mare – Baia Mare si retur.
Transportul se face cu camioane de 20 T, proprietate BergBanat.
Pentru orice informatii va rugam contactati directorul comercial zonal:
Földes János 0746 297002

In vederea implementarii de noi rute pentru transport, va rugam sa ne trimiteti solicitarile dumneavoastra

June 3, 2013

Zincare piese mari

Incepand cu 01.07.2013 clientii din zona de vest a tarii, pot aduce pentru zincare la sectia BergBanat din Timisoara si confectiile metalice cu lungini pana la 12.5 ml.
Pentru aceste cazuri va rugam contactati inainte de a trimite piesele, directorul comercial zonal:
Földes János 0746 297002,
pentru a verifica posibilitatile tehnice.