ANUNT PUBLIC

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuite pentru societatea BERG BANAT SRL pentru activitatile desfasurate la punctul de lucru din jud.Brasov, mun. Fagaras. str.Negoiu, nr.1.

Decizia a fost luata in urma consultarii autoritatilor membre C.A.T. intrunit in data de 25.09.2017 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov.

Decizia de emitere autorizatiei integrate de mediu se va afisa la sediul Primariei Fagaras si la sediul Agentiei de Protectia Mediului Brasov, pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov http://apmbv.anpm.ro si a titularului de activitate .

Proiectul autorizatiei integrate de mediu revizuite poate fi consultat pe pagina de internet a Agentiei de Protectia Mediului Brasov http://apmbv.anpm.ro.

Observatiile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, din Brasov,str.Politehnicii nr,3, sau electronic la adresa office@apmbv.anpm.ro si la Ministerul Mediului la fax 021/4089615(in termen de 30 de zile de la data primului anunt public).

Anunt Public

S.C. BERG-BANAT S..R.L. TIMISOARA titular al proiectului SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA PRELUCRARI MECANICE II IN HALA DEPOZITE, MATERIALE, PIESE ZINCATE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, de catre A.P.M. Brasov, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA PRELUCRARI MECANICE II IN HALA DEPOZITE MATERIALE, PIESE ZINCATE propus a fi amplasat in FAGARAS, str. Negoiu nr. 1(Platforma UPRUC).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM din Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare instalatie zincare termica” Fagaras

SC BERG-BANAT SRL TIMISOARA -PUNCT DE LUCRU FAGARAS,anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare instalatie zincare termica”propus a fi amplasat in Fagaras, str.Negoiu,nr. 1(Platforma UPRUC).

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

Solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare de destinatie din Hala Prelucrari Mecanice II, in Hala Depozite, Fagaras

SC BERG-BANAT SRL TIMISOARA – PUNCT DE LUCRU FAGARAS, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare de destinatie din Hala Prelucrari Mecanice II in Hala depozite, materiale, piese zincate „propus a fi amplasat in Fagaras, str.Negoiu, nr. 1 (Platforma UPRUC).

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

Cod de etica

Incepand cu anul trecut in 02.12.2013, Berg Banat a implementat un cod de etica necesar atit in cativitatea interna cit si in gestionarea clientilor sai:

COD DE ETICĂ al companiei BERG Banat

1. Prioritatea tuturor angajaților este asigurarea calității produselor și serviciilor realizate

2. Combaterea corupției în orice situație

3. Imparțialitate în deciziile luate de către responsabilii de compartimente si departamente

4. Onestitate în respectarea legilor și a regulamentului de ordine interioară

5. Conduită adecvată în rezolvarea unui conflict de interese

6. Concurență loială

7. Confidențialitate profesională la toate nivelurile

8. Integritatea individului prin asigurarea condițiilor de lucru

9. Responsabilitate față de comunitate

10. Protejarea mediului

Anunţ public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

SC BERG – BANAT SRL TIMIȘOARA – PUNCT DE LUCRU FAGARAȘ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire depozit acid uzat” propus a fi amplasat în Făgăraş, str. Negoiu nr.1 (Platforma UPRUC).

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Braşov str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi între orele 8-16:30 şi vineri  între orele  8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Braşov.

Anunţ Public

noutati6“SC BERG BANAT SRL  anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere pre-tratare bazin decapare 5”, propus a fi amplasat în cadrul instalaţiei autorizate, Făgăraş, str. Negoiu nr. 1, judeţul Braşov.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Sibiu, Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, judeţul Sibiu şi la sediul SC Berg Banat SRL, în zilele de luni-joi, orele 8-16,30 şi vineri, orele 8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Sibiu, fax. 0269/444.145 sau office@arpmsb.anpm.ro.”

Anunţ Public

noutati7SC Berg Banat SRL, Timișoara, Calea Șagului nr. 143, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hală zincare termică Berg Banat” propus a fi amplasat în localitatea Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor FN, în incinta Parcului Industrial Reif, jud. Cluj. Proiectul acordului de mediu si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca din Calea Dorobanților nr. 99, Cluj-Napoca, în zilele de luni – vineri între orele 8:30 – 16:00, precum și la adresa de internet http:arpmcj.anpm.ro.

Observațiile / contestațiile publicului interesat se primesc la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, telefon 0264 410 722, fax 0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până în data de 09.07.2012.