mai 7, 2018

RELAX – BERG BANAT

ianuarie 15, 2018

Construire hală zincare termică Berg Banat, spaţii birouri şi împrejmuire

SC BERG BANAT SRL, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Cluj, a deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul ‘’Construire hală zincare termică Berg Banat, spaţii birouri şi împrejmuire’’ propus a fi realizat în Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 169A, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni-joi între orele9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://anpmcj.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.01.2018

noiembrie 1, 2017

octombrie 4, 2017

ANUNT PUBLIC

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuite pentru societatea BERG BANAT SRL pentru activitatile desfasurate la punctul de lucru din jud.Brasov, mun. Fagaras. str.Negoiu, nr.1.

Decizia a fost luata in urma consultarii autoritatilor membre C.A.T. intrunit in data de 25.09.2017 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov.

Decizia de emitere autorizatiei integrate de mediu se va afisa la sediul Primariei Fagaras si la sediul Agentiei de Protectia Mediului Brasov, pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov http://apmbv.anpm.ro si a titularului de activitate .

Proiectul autorizatiei integrate de mediu revizuite poate fi consultat pe pagina de internet a Agentiei de Protectia Mediului Brasov http://apmbv.anpm.ro.

Observatiile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, din Brasov,str.Politehnicii nr,3, sau electronic la adresa office@apmbv.anpm.ro si la Ministerul Mediului la fax 021/4089615(in termen de 30 de zile de la data primului anunt public).

7 Decizia AIM BERG BANAT SRL, 26.09.2017 (1)

 

octombrie 2, 2017

ANUNT PUBLIC

SC BERG BANAT SRL cu sediul in Timisoara, str. Calea Sagului, nr.143, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, CONSTRUIRE HALA ZINCARE TERMICA – BERG BANAT, SPATII, BIROURI SI IMPREJMUIRIpropus a fi amplasat in Campia Turzii , str. Laminoristilor, nr.169A, jud. Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr.99 si la sediul titularului din localitatea Timisoara, str.Calea Sagului, Nr.143, in zilele de luni pana vineri intre orele 9 – 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, in zilele de luni – joi intre orele 9.00- 14.00, vineri intre orele 9.00-12.00.

iunie 6, 2017

martie 13, 2017

Anunt public

S.C. BERG-BANAT S.R.L. cu sediul in Timisoara, str.Calea Sagului, nr.143, aduce la cunostinta celor interesati, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a revizuirii autorizatiei integrate de mediu nr. SB 101/14.09.2009, pentru Instalatia de zincare termica , pe amplasamentul din loc. Fagaras, str.Negoiu, nr.1 – activitate incadrata conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale in Anexa 1, punctul 2.3.c (iii) si 2.6.

Dezbaterea publica va avea loc in data de 05.04.2017 la ora 16, in Sala de Conferinte, la PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi obtinute la sediul Agentiei de Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3, zilnic de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, pana la data de 28.03.2017.

Observatiile sugestiile propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei de Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa de

e-mail office@apmbv.anpm.ro in termen de 10 zile de la publicarea ultimului anunt.

 

decembrie 19, 2016

Sponsorizare Rotary-Lions

Casa Lions-Rotary a ajuns astazi in forma de puzzle. In cateva zile va fi montata. Multumiri principalului sponsor, firma „Berg Banat”. In curand inca 9 persoane vor locui in comunitatea sociala „Arhipelag”.

noiembrie 14, 2016

prezentare camion

camion nou berg

noiembrie 8, 2016

obţinerea avizului de mediu

SC BERG BANAT SRL, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Plan Urbanistic Zonal – Modificare procent de ocupare a terenului pt. parcela nr. 15 studiată prin PUD – zona industruală RIFE aprobat prin HCL 73/2011” în Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor F.N. Prima versiune a P.U.Z. poate fi consultată la punctul de lucru din str. Horea 35, Cluj Napoca, jud. Cluj,  în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, din data 9.11.2016.  Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, pînă la data de 29.11.2016 (în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării celui de-al doilea anunţ), la APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264–410722, fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro„.