Чвориште БЕРГ БАНАТ- Цампиа Турзии, за производе од термалног цинковања,