Anunţ Public

noutati9SC BERG BANAT SRL titular al proiectului „Extindere instalaţie pre-tratare chimică – bazin 5 decapare” anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către ARPM Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus, amplasat în instalatia de zincare termică autorizată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ARPM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, judeţul Sibiu, în zilele de luni-joi, orele 8-16.30 şi vineri, orele 8-14, precum şi la adresa de internet a ARPM Sibiu

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până în data de 28.10.2011, la sediul ARPM Sibiu, precum şi la urmatoarea adresă de e-mail office@arpmsb.anpm.ro sau fax :0269/444145

SC BERG BANAT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere pre-tratare bazin decapare 5”, propus a fi amplasat în cadrul instalaţiei autorizate Fagaraş, str. Negoiu nr.1, judeţul Braşov.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu ARPM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, judetul Sibiu şi la sediul SC Berg Banat SRL, în zilele de luni-joi, orele 8-16,30 şi vineri, orele 8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Sibiu, fax: 0269/444.145 sau office@arpmsb.anpm.ro.