Zincare termică

Procesul de zincare – condiţii, cerinţe şi aspecte calitativezincare termica2

Scopul zincării termice este de a asigura o protecţie anticorozivă, prin acoperire cu zinc, a produselor finite confecţionate din oţel sau fontă. Zincarea termică executată la BERG BANAT, respectă condiţiile tehnice generale şi de calitate impuse prin SR EN ISO 1461-2009.
Zincarea propriu-zisă constă în imersarea piesei pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. În general, zincarea termică se aplică oţelurilor moi, la aliajele slabe din oţel, la fontă şi la oţelul turnat.

Condiţii impuse pentru piesele ce urmează a fi zincate:

Referitor la securitatea muncii şi a sănătătii, pentru operaţiunile de golire şi aerisire a cavităţilor, clientul trebuie să prevadă dispozitive pentru manipularea, în condiţii de securitate, a pieselor pe parcursul tuturor operaţiilor de zincare. Piesele trebuie prevăzute cu un număr suficient de orificii cu dimensiuni corespunzătoare sau alte mijloace pentru aerisirea şi golirea cavităţilor închise sau să fie de acord ca producătorul să realizeze astfel de orificii.
Se recomandă ca piesele ce urmează a fi zincate să aibă puncte de prindere şi suprafeţe cât mai accesibile. Se va urmări ca structura de rezistenţă mecanică a piesei să fie cât mai egală după cele trei direcţii pentru a nu se deforma în baie.
Suprafaţa metalului de bază nu trebuie să prezinte pori, fisuri, retuşuri, incluziuni nemetalice, pete de vopsea, de ulei, grăsime, zgură, oxizi, şi alte defecte care pot persista şi după zincarea termică, influenţând negativ aspectul şi calitatea acoperirii. Piesele vor fi proiectate şi executate în conformitate cu cerinţele specifice zincării termice şi conform SR EN ISO 1461-2009. Pentru obţinerea unui strat zincat uniform ca grosime şi calitate se impune ca, în compozitia oţelului să nu fie depăşite următoarele valori: siliciul (0,12%-0,25%), fosforul (max.0,25%), carbonul (max.0,2%), manganul (max.1,5%). Oţelul, cu un conţinut de siliciu de peste 0,04%, conduce la o creştere pronunţată a grosimii stratului depus, valoarea maximă fiind în jurul valorii de 0,08%Si. Între 0,08%Si şi 0,17%Si, stratul de Zn(zinc) începe să scadă, el crescând din nou pentru valori de peste 0,22%Si.
Aliajul folosit de BERG BANAT în baia de zincare are în compoziţia sa şi Ni(nichel), fapt ce permite creşterea fluidităţii aliajului cu consecinţe pozitive asupra grosimii stratului depus pe piese. În aceste condiţii, suprafaţa devine mai lucioasă iar comportarea la uzură este mai bună.

Condiţii impuse stratului de zinc

Pentru o zincare corectă, firma noastră foloseşte zinc de înaltă puritate de minim 99,995%.
Stratul de zinc trebuie să fie continu pe toată suprafaţa. Nu se admit părţi neacoperite, puncte sau pete de rugină, acizi, flux sau cenuşă. Suprafaţa stratului de zinc trebuie să fie uniformă, lipsită de umflături, băşici, exfolieri sau acoperiri în exces. Culoarea stratului de zinc poate fi de la argintiu strălucitor până la cenuşiu mat, în funcţie de compoziţia materialului. Remedierile defectelor de zincare se fac numai cu vopsele sau spray-uri speciale cu conţinut bogat în zinc.

Rezistenţa la coroziune

Aliajul de zinc depus prin zincare termică protejează suprafaţa pieselor, atât prin bariera ce se formează între oţel şi mediu, cât şi prin realizarea unei protecţii catodice (zincul având potenţialul electrochimic mult mai mic decât al fierului, devine anod în timp ce fierul devine catod). Se ştie că stratul de zinc este compus din substraturile: eta, zeta, delta, gama, alfa, care au durităţi diferite şi care sunt atacate succesiv de coroziune. Stratul eta fiind primul, este atacat în următoarele ore ce au trecut după procesul de zincare termică. Produşii rezultaţi din coroziune sunt invizibili la început, dar cu trecerea timpului, ei devin evidenţi, deoarece sunt de culoarea albă, sunt solubili şi încep să fie spălaţi de ploaie. Coroziunea trece cu timpul la straturile următoare, viteza cu care sunt atacate depinzând de o multitudine de factori, cum ar fi: frecvenţa expunerii şi durata ei, gradul de umezeală, viteza şi direcţia vântului, praful, soarele, gradul de poluare al mediului în care se găseşte piesa respectivă. De exemplu, se ştie că bioxidul de sulf favorizează puternic corodarea zincului, motiv pentru care în lunile de iarnă intensitatea coroziunii este maximă, deoarece combustibilii folosiţi la încălzire degajă cantităţi mari de bioxid de sulf.

Transportul şi depozitarea

Pentru evitarea deteriorării stratului de zinc, manipularea se face cu chingi din materiale textile iar aşezarea pieselor zincate se va face pe grinzi(scânduri) din lemn sau tampoane din cauciuc (plastic), evitându-se zgârierea sau deteriorarea sub diverse forme a stratului protector de zinc.

Avantajele colaborării cu BERG BANAT

Fiecare piesă este tratată în funcţie de particularităţile ei, pentru a se putea asigura cea mai bună calitate a zincării.

• Tehnologia folosită este actualizată conform ultimelor cercetări din domeniu, asigurând o durabilitate mărită a protecţiei anticorozive.

• Personalul este specializat în unităţi similare din Europa.

• Colaborare cu Facultatea de „Chimie Industrială și Ingineria Mediului” din Timișoara, pentru controlul permanent al parametrilor tehnologici.

• Colaborare cu personalul tehnic al clienţilor noștri, pentru a diminua eventualele neconformităţi ale pieselor ce urmează a fi zincate.

• Posibilitatea asigurării transportului de către BERG BANAT – permite o mai bună accesibilitate la serviciile de zincare.

• Productivitatea ridicată a instalaţiilor BERG BANAT- reduce timpul de execuţie a zincării.

• Gabaritele mari ale cuvelor de zincare asigură procesarea unei game diverse de produse.

• Contactarea personală a clienţilor permite depistarea necesităţilor și oferirea unui serviciu complet.