Glavna stranica

montaj

City Business Centre – jedna reprezentativna zgrada iz Temišvara, koja sadrži cinkane delove izvršene u Berg Banat.

montaj-arena-nationala

Nacionalna Arena iz Bukurešta – delovi metalične strukture bili su cinkovani u Berg Banat.