PREDNOSTI CINKANJA

PODRŽAVANJE KROZ TERMIČKO CINKANJE

UVOD

Karbonski otisak, obnovljive resurse, energetska efikasnost – od jedanput, održivost postala je vrlo važan subjekat; ali šta to uopšte znači? Ova brošura pruža kratak uvod u važnim ulogama  koje termičko cinkanje ima u realizaciji trajnih izgradnja, održivih izgradnja.

Zahvaljujući ograničenju prirodnih resursu Zemlje, više nego ikad moramo biti odgovorni u odnosu sa sredinom, kada su u pitanju izgradnje. Udruženje Cinkatora imala je veliki doprinos na Evropskoj inicijativi za održive izgradnje iz oblasti termičkog cinkanja. Mnogo nezavisnih stručnjaka doprinela su na ovoj inicijativi, uključujući Prof. TOM WOOLLEY, jedan dobro poznati promoter ekoloških i prirodnih  izgradnji. Započeti ciljevi bili su u stvari pomaganje arhitekta, inženjera, projektanta, razvijača i njihovih klijenata da uzmu u obzir način upotrene termičko cinkanog čelika, u kontekstu jedne održive izgradnje.

,,Termičko cinkanje može doneti mnoga poboljšanja, što znači da ja pozdravljam želju Cinkatora da doprinose na Održivost u Izgradnjama,, – TOM WOOLEY, profesor u školi GRADUATE SCHOOL OF ENVIRONMENT, CENTRE OF ALTERNATIVE TEHNOLOGY (CAT).

ŠTA JE TERMIČKO CINKANJE?

U najjednostavnijim terminima, Termičko cinkanje je proces pokrivanja čelika slojem od cinka. I koristi termičkog cinkanja? Zajedno sa osiguravanjem trajnosti za duži period i sa zaštitom protiv korozije, jedna realna korist jeste  relativno nizak uticaja nad sredinom. Kada je čelik stavljen u topljenom cinku, stvara se jedan jedinstveni sloj koji ima jaku vezu sa pokrivenim čelikom. Ovaj zaštitni sloj tvrđi je i više otporan nego druga hemijska pokrivanja ili nego samo mehanička pokrivanja.

ZBOG ČEGA TERMIČKO CINKANJE?

Svuda možemo videti termičko cinkani čelik: kod stubova za osvetljenje koji osvetljavaju naše puteve, kod stubova visokog napona koji dovode električnu energiju do naših kuća, čak i u našim automobilima i kamionima koji nas vode od tačke A do B. U stvari, bilo gde je neophodno dugo trajanje i zaštita protiv korozije, najverovatnije će te naći termičko cinkani čelik. Za vreme što običan čelik ima svoje mane i podlaže se koroziji, onda kada se nalazi napolju, u vodi ili zemlji – neverovatno – mnoge države procenjuju gubitak kroz koriziju od 4% iz Bruto domaće proizvodnje. U ovim uslovima, upotreba termičkog cinkanja može doneti koristi: trajnost za dugo vreme, više jači i elastični sloj – koristi su jasne. Više od toga, termičko cinkanje pruža takođe, mogućnost uštede kroz eliminiranje troškova izdržavanja delova.

 • Pokrivanje kroz cinkanje može osigurati duže trajanje , do preko 60 godina bez održavanja.
 • Pokrivanje kroz termičko cinkanje može biti više robusno nego čelik koji štiti.
 • Pokrivanje kroz termičko cinkanje jednostavno je i lako se primenjuje.
 • Svi delovi čeličnog proizvoda pokriveni su kroz termičko cinkanje – unutarnje i spoljno cinkanje.
 • U JEDNOJ FABRICI ZA TERMIČKO CINKANJE Iako instalacije termičkog cinkanja postoje od kraja 1800 godine, tačno je ako kažemo da su se mnoge stvari od onda promenili. Aktualne instalacije termičkog cinkanje dotirane su tehnologijama kontroliranog procesiranja, činjenica koja ima važnu ulogu u upravljanju procesa. Instalacije takođe su projektirane imajući u vidu i zaštitu životne sredine i reciklažu materijala. Na primer, instalacije projektirane su da ponovo upotrebljavaju vodu i toplotu tokom procesa cinkanja. Više od toga, instalacije termičkog cinkanja permanentno su poboljšane, a nove efikasne ideje stalno se primenjuju.

  KAKO FUNKCIONIŠE TERMIČKO CINKANJE

  Proces termičkog cinkanja može biti u veliko podeljen u dve važne etape: čišćenje i termičko cinkanje.

  • Etapa čišćenja pere čelik na hemijski način, tako da bi isti bio spreman da reaguje sa topljenim cinkom.
  • Čelik može biti zatim potopljen u topljeni cink za izvršenje pokrivanja.

  CINK – PRIRODNI ZAŠTITNIK

  Tačno je ako kažemo da cink može biti pronađen skoro svuda. Ne samo da se prirodno nalazi u kamenju i zemlji, cink može biti pronađen u vodama, biljkama, životinjama i čak i u vazduhu. Tačnije, cink predstavlja važan mineral u održavanju života. Više od toga, postoji u velikom količinama i može biti recikliran neograničeno.

  Cink štiti čelik protiv korozije kroz stvaranje jedne fizičke barijere kao i kroz elektro hemijsku zaštitu. Onda kada reaguje sa vazduhom stvara se jedan sloj na površini, koji je otporan na kišnicu . Ova činjenica ne omogućava oksidaciju i koroziju.

  Zapamtite:

  • Cink je prirodni deo kore Zemlje i svi živi organizmi imaju nevolju za cink.
  • Cink je upotrebljen za proizvode za zaštitu od sunca, proizvodnju šampona i dodataka vitamina.
  • 30% iz svih količina cinka dolaze iz izvora iz oblasti reciklaže.
  • Cink za termičko cinkanje sadrži znatnu količinu recikliranog cinka.

  ČELIK – prilagodljiva legura
  Čelik smatran je kao jedan vrlo promenljiv materijal. Isti ima veliku ulogu u našem modernom životu, nezavisno dali se radi o zgradama ili sistemima za prevoz, našim kućnim uređajima i instrumentima na našim radnim mestima. Čelik može biti recikliran na kontinuirani način, bez ozbiljnih oštećenja svojih osobina, činjenica koja omogućava da bude održiv zato što se malo od njega gubi.

Idealan za izgradnje, čelik ima mnogo osobina zahvaljujući kojim isti može biti lako upotrebljen. Za početak, relativno se lako podiže i manipulira; takođe, može biti pre fabriciran kako bi se smanjila nevolja za radnu snagu. Istovremeno, čelik se vrlo lako oblikuje i prerađuje i uvek ostaje stabilan u vremenu.

Da zapamtimo:

 • Čelik jeste jedan od najrecikliranih materijala u svetu. Preko 90% čelika reciklira se.
 • Čelik može lako biti upotrebljen, promenjen i preuzet iz gređevina.
 • Fleksibilnost čelika omogućava demontiranim strukturama da budu ponovo proizvedene u bilo kojem obliku.

ŠTA ZNAČI ODRŽIVA IZGRADNJA?

Možda ova planeta i nije savršena, ali da ne zaboravimo da je jedina koju imamo. I zbog toga je sada važnije nego ikad da izaberemo materijale i proizvode za izgradnju koji imaju duže trajanje i veću održivost. Ali kada svi pričaju o održivim izgradnjama, kako se može razlikovati autentična i ekološka  promena ?

Definicija BRUNDTLAND održivosti, onda kada je tačno tumačena, daje jednu dobru početnu tačku za procenu ljudske aktivnosti. Kada je u pitanju oblast izgradnja, mi moramo biti vrlo pažljivi sa upotrebom resursa koje su ograničene i koje ne mogu biti obnovljene. Bilo šta mi izgradimo, to mora trajati dugi period ili da može biti reciklirano i ponovo upotrebljeno. Dodatno, potrošnja energija koja dolazi iz fosilnih goriva mora biti smanjena do minimuma a zagađenje kontrolirano.

Izvod iz Izveštaja BRUNDTLAND – ,,Ljudstvo ima kapacitet da funkcionira u  skladu sa održivim razvojem – da se osigura da taj razvoj zadovoljava trenutne nevolje a da ne kompromituje nevolje budućih generacija.,,

ZBOG ČEGA  JE TERMIČKO CINKANJE ODRŽIVO?

Jednostavno, termičko cinkanje štiti čelik protiv korozije i produžuje životno trajanje i eliminira nevolju zamene čelika, sa niskim uticajem na životnu sredinu. Ali ovo je u stvari samo polak priče:

Kratak ciklus energije: Termičko cinkanje efikasno je tokom celog procesa proizvodnje kao i tokom životnog ciklusa termičko cinkanog proizvoda.

Efikasnost resursa: proces termičkog cinkanja upotrebljava prirodne resurse i ima niski uticaj nad životnom sredinom.

Recikliranje: Nezavisno dali se rado o ponovljenim cinkanju, eliminiranju ili ponovljenoj upotrebi, cinkani čelik lako se može reciklirati. Više od toga, može se reciklirati zajedno sa ostacima čelika.

Dugo životno trajanje: Termičko cinkanje štiti protiv korozije i produžava životno trajanje čelika i znatno smanjuje uticaj nad sredinom i troškove.

Profitabilnost: Početna investicija upotrebe termičko cinkanog čelika za dugoročno trajanje zaštite, može smanjiti troškove za buduće desetine godina.

PREDNOSTI TERMIČKOG CINKANJA PREMA DRUGIM PROCEDURAMA POKRIVANJA METALSKIH POVRŠINA

00vops|zincare

Termičko cinkanje  pruža najbolju zaštitu protiv korozije, pod uslovom da budu poštovane sve neophodne tehničke norme.

 • Procedura je ekonomična komparativno sa drugim tehnologijama, specijalno kada je u pitanju procedura farbanja.
 • Životno trajanje zaštitnog sloja od cinka jeste negde oko 20 godina, ali može stići i do 50 godina, zavisno od sredine gde se nalazi.
 • Sve površine koje stupaju u kontaktu sa vazduhom pokrivene su uniformno.
 • Termičko cinkanje ne zahteva prethodnu pripremu površine.
 • Omogućava vizuelnu proveru stanje zaštićenih površina.
 • Termičko cinkanje različito od drugih zaštita, kao što je farba, ima veliku otpornost na vibracijama.
 • Postoji jedan jedini standard SR EN ISO 1461-2009.

PREDNOSTI TERMIČKOM CINKANJA KOMPARATIVNO SA FARBANJEM

Procedura termičkog cinkanja traje nekoliko sati, komparativno sa farbanjem koje traje 2 dana (uključujući vreme neophodno za sušenje posle primene prvog sloja).

 • Cena ručnog rada predstavlja 30% iz ukupnog troška cinkanja; u slučaju farbanja, ručni rad može stići do 60% iz ukupnog troška (uključujući pripremu površine).
 • Zaštitni sloj ne zahteva održavanje, tokom celog životnog trajanje proizvoda.
 • Procedura termičkog cinkanja ne uključuje rastvaraće koji štete životnoj sredini, kao što uključuje farbanje ili slobodno ponovno farbanje.
 • U slučaju požara, sloj cinka ne pali se.
 • Zaštita dobijena kroz cinkanje metalskih struktura doprinosi na smanjenju zagađenja životne sredine.
 • Termičko cinkani proizvodi mogu se reciklirati. Cinkani čelik može se reciklirati u električnim pećima (EAF) gde cink može biti sakupljen.