O NAMA

patroni

BERG BANAT. Društvo je započelo svoju aktivnost 1990 godine kroz proizvodnju metalskih zavarenih proizvoda i sa preuzimanjem cinka iz kvasca od cinka i pepela od cinka – materijali koji se dobijaju nakon procesa termičkog cinkanja.

Firma uspela je da se istakne na rumunskom privrednom tržištu zahvaljujući profesionalizmu i ozbiljnosti, sa usmeravanjem ka klijentu, kroz svoju želju za  investicijama i inovacijama u oblasti tehnologije. Trenutno, BERG BANAT predstavlja jednu priznatu i cenjenu marku u Banatu ali i u zemlju.

Zajedno sa našim saradnicima mi donosimo doprinos važnim radovima iz oblasti infrastrukture, kao i na izvozu cinkanih metalskih proizvoda u susednim evropskim državama kao i u državama zapadne Evrope.

Kroz naše dve instalacije za termičko cinkanje koje se nalaze u Temišvaru i Fagaraši ko i kroz buduće investicije mi želimo da brzo i efikasno odgovorima na zahteve naših postojećih i potencijalnih klijenata. Članovi smo ANAZ iz 2009 godine.