Etikai kódex

A Berg Banat ETIKAI KÓDEXE

1. Minden alkalmazott számára elsőbbséget élvez a termékek és a nyújtott szolgáltatások minősége

2. Küzdelem a korrupció ellen minden helyzetben

3. A részlegek és az osztályok felelősei által hozott döntések pártatlansága

4. Becsületesség a törvények és a belső rendszabályzat tiszteletben tartásában

5. Megfelelő magatartás tanúsítása az érdekellentétek megoldásában

6. Tisztességes verseny

7. Szakmai  titoktartás minden szinten

8. Az egyén integritása a munkakörülmények biztosításával

9. A közösséggel szembeni felelősség

10. Környezetvédelem