Cod de etica

 COD DE ETICĂ al companiei BERG BANAT:

1.  Prioritatea tuturor angajaților este asigurarea calității produselor și serviciilor realizate

2.  Combaterea corupției în orice situație

3.  Imparțialitate în deciziile luate de către responsabilii de compartimente si departamente

4.  Onestitate în respectarea legilor și a regulamentului de ordine interioară

5.  Conduită adecvată în rezolvarea unui conflict de interese

6.  Concurență loială

7.  Confidențialitate profesională la toate nivelurile

8.  Integritatea individului prin asigurarea condițiilor de lucru

9.  Responsabilitate față de comunitate

10. Protejarea mediului