ETIČKI KODEKS

ETIČKI KODEKS kompanije BERG Banat.

1. Prioritet svih zaposlenih jeste osiguravanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga.

2. Borba protiv korupcije u svim situacijama.

3. Nepristrasnost kod donesenih odluka kada su u pitanju odgovorni odeljenja i departmana.

4. Poštenje kod poštovanja zakona i pravilnika unutrašnjeg reda.

5. Adekvatno ponašanje kod rešavanja konflikta interesa.

6. Lojalna konkurencija.

7. Profesionalna poverljivost na svim nivoima.

8. Individualni integritet kroz osiguravanje uslova za rad.

9. Odgovornost prema zajednici.

10. Zaštita životne sredine.