ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

imagine_protectia mediului

Zaštita životne sredine jeste jedna permanentna briga za BERG BANAT. Ova briga se bila rodila još u fazi projektiranja i izvršavanja instalacija za cinkanje, koje su predviđene rezervoarima za otpadne kiseline, sa bazenima za zadržavanje i zaštićenim podom protiv kiselina, sa vazdušnim filtrima i vrlo tehnološki unapređenim instalacijama za neutralizaciju. Tačnije, 30% iz ukupne investicije predstavlja samo investiciju za zaštitu životne  sredine.Termičko cinkanje predstavlja tehnološki proces izvršen u cilju povećavanja tvrdoće trajanja čeličnih proizvoda, činjenica koja pozitivno utiče nad životnom sredinom.