Prednosti saradnje sa Berg Banat

avantajele zincarii

  • Svaki deo je tretiran zavisno od svoje partikularnosti, kako bi se osigurao najbolji kvalitet cinkanja.
  • Upotrebljena tehnologija aktualizirana je u skladu sa najnovijim istraživanjima iz oblasti, osiguravajući povećanu trajnost i zaštitu protiv korozije.
  • Osoblje specijalizirano je u sličnim jedinicama iz Evrope.
  • Saradnja sa Fakultetom Hemije i Inženjerije Životne Sredine Temišvar, radi stalne kontrole tehnoloških parametra.
  • Saradnja sa tehničkim osobljem naših klijenata, radi smanjenja mogućih neusklađenosti delova koji slede da budu cinkovani.
  • Mogućnost osiguravanja prevoza od strane BERG BANAT – omogućuje bolji pristup uslugama za cinkanje.
  • Povećana produktivnost instalacija BERG BANAT – smanjuje neophodno vreme za izvršenje cinkanja.
  • Veliki obimi rezervoara za cinkanje osigurava procesiranje raznovrsne game proizvoda.
  • Lično kontaktiranje klijenta omogućava saznavanje nevolja istih i pružanje kompletnih usluga.