Avantajele colaborării cu Bergbanat

avantajele zincarii• Fiecare piesă este tratată în funcţie de particularitatile ei, pentru a se putea asigura cea mai bună calitate a zincării.
• Tehnologia folosită este actualizată conform ultimelor cercetări din domeniu, asigurând o durabilitate mărită a protecţiei anticorozive.
• Personalul este specializat în unităţi similare din Europa.
• Colaborare cu Facultatea de Chimie și Ingineria Mediului Timișoara, pentru controlul permanent al parametrilor tehnologici.
• Colaborare cu personalul tehnic al clienţilor noștri, pentru a diminua eventualele neconformităţi ale pieselor ce urmează a fi zincate.
• Posibilitatea asigurării transportului de către BERG BANAT – permite o mai bună accesibilitate la serviciile de zincare.
• Productivitatea ridicată a instalaţiilor BERG BANAT- reduce timpul de execuţie a zincării.
• Gabaritele mari ale cuvelor de zincare asigură procesarea unei game diverse de produse.
• Contactarea personală a clienţilor permite depistarea necesitatilor și oferirea unui serviciu complet.