ANUNȚ depunerea solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu nr. BV1/20.01.2020


S.C. BERG-BANAT S.R.L. cu sediul în Timișoara, str. Calea Sagului, nr.143, Punct de lucru Făgăraș, str. Negoiu, nr.1 anunță depunerea solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu nr. BV1/20.01.2020. Activitatea se încadrează în anexa 1 a Lg. nr.278/2013 privind emisiile industriale, punctul 2.3. Prelucrarea metalelor feroase, c) Aplicarea de straturi protectoare de metale topite cu un flux de intrare de peste două tone de oțel brut pe oră și 2.6.Tratarea de suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc.

Informațiile privind impactul potențial asupra mediului a activității pentru care se solicită revizuirea autorizației integrate de mediu se pot obține la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16 și vineri  între orele  8-14. 

Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Brașov sau prin e-mail: office@apmbv.anpm.ro  până la dată de 26.06.2024

Anunt public autorizatie mediu

S.C .BERG-BANAT S.R.L. cu sediul in Timisoara , str. Calea Sagului, nr. 143, Punct de lucru Fagaras, str.Negoiu, nr.1 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea Tratarea si acoperirea metalelor.

Activitatea se incadreaza in anexa 1 a Lg. nr.278/2013 privind emisiile industriale, punctul 2.3. Prelucrarea metalelor feroase, c) Aplicarea de straturi protectoare de metale topite cu un flux de intrare de peste doua tone de otel brut pe ora si 2.6.Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc.

Informatiile privind impactul potential asupra mediului a activitatii pentru care se solicitata emiterea autorizatiei integrate de mediu se pot obtine la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Brasov sau prin e-mail: office@apmbv.anpm.ro pana la data de 20.01.2020

Anunt public

SC BERG – BANAT SRL cu sediul in Timisoara, str. Calea Sagului, nr. 143 aduce la cunostinta celor interesati organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru Instalatia de zincare termica pe amplasamentul din localitatea Fagaras, str. Negoiu, nr.1 – activitate incadrata conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale in Anexa 1 punctul 2.3.c(iii)si 2.6.

Dezbaterea publica va avea loc in data de 08.10.2019 la ora 15, in Sala de Conferite, la Primaria Muncipiului Fagaras.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi obtinute la sediul Agentiei de Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii , nr. 3, zilnic de luni – joi intre
orele 8 -16,30 si vineri orele 8-14 pana la data de 07.10.2019.
Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Brasov, str. Politehnicii, nr. 3 sau electronic la adresa de email office@apmbv.anpm.ro in termen de 10 zile de la publicarea ultimului anunt.

Rebranding Bergbanat

noutati52009 este anul în care imaginea BergBanat a fost schimbată radical, din dorinţa de a se crea o imagine coerentă care să comunice seriozitate, incredere şi profesionalism.

BergBanat a hotârit să apeleze la unul din cele mai bine cotate studiouri de graphic design din TImişoara, Idea Design + Print, pentru un rebranding complet. Alături de corporate ID, s-au realizat şi celelalte materialele vizuale necesare Simpozionului de la Braşov, precum şi deschiderii secţiei de zincare termică din Făgăraş.

Simpozion BergBanat despre zincare termică la Braşov

noutati4În 29 aprilie 2009 la Braşov a avut loc simpozionul BergBanat despre zincarea termică. Acest simpozion face parte din manifestările dedicate deschiderii secţiei de zincare termică din Făgăraş.

Programul simpozionului a cuprins prezentarea avantajelor zincării termice faţă de vopsire, în particular la secţia de zincare termică BergBanat din Făgăraş, secţie ce deţine cea mai modernă instalaţie de zincare termică din Europa de est.

Domnul Dan Vişoiu, director general BergBanat, a prezentat  performanţele instalaţiilor BergBanat din Timişoara şi Făgăraş, precum şi istoricul companiei.

Au fost prezenţi numeroşi  participanţi din domeniul metalurgiei, construcţilor şi personalităti locale alături de domnul Dr. Rolf Kohlgruber, cofondator al BergBanat.

Anunţ public privind desfăşurarea şedintei de dezbatere publică pentru obţinerea AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU Deschiderea secţiei de zincare termică din Fagaraş

src=”http://www.bergbanat.ro/wp-content/uploads/2009/05/noutati21.jpg” width=”2000″ height=”510″ />S.C. BERG – BANAT S.R.L., titular al proiectului „Instalaţie de zincare termică”, amplasament situat în Fagaraş, str. Negoiu nr. 1, judeţul Braşov, organizează şedinţa de dezbatere publică a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

Informaţii privind impactul potenţtial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, de luni până vineri, între orele 800 – 1600, la sediul ARPM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2 A .

Sedinta de dezbatere publică va avea loc în data de 11.06.2009, ora 16, la sediul Primariei Fagaraş, judetul Braşov.
Observaţiile,sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.R.P.M. Sibiu, str. Hipodromului nr. 2 A sau la adresa de e-mail: office@arpm7c.ro, până la data de 10.06.2009

noutati3În 30 aprilie 2009 la Fagaraş s-a deschis a doua secţie de zincare termică BergBanat, prima secţie a fost deschisă în Timişoara în anul 2003 cu o instalaţie de zincare termică proiectată de Berg Germania.

Evenimentul a avut loc în hala BergBanat de pe platforma UPRUC, fiind prezenţi domnii Dr. Rolf Kohlgruber, Dan Vişoiu, Horia Vişoiu, primarul oraşului Făgăraş, persoane publice din Braşov şi Făgăraş.

Începând cu sfinţirea instalaţiei de zincare termică, evenimentul a fost deschis de directorul general Dan Vişoiu cu o prezentare a instalaţiei de zincare termică. În continuare, Dr. Rolf Kohlgruber a evidenţiat în prezentarea sa faptul ca această instalaţie de zincare termică este cea mai modernă din Europa de est. De asemenea a notat dimensiunea importantă a investiţiei realizate în Făgăraş şi a numărului mare de locuri de muncă creat.

În mod exceptional, s-a permis accesul  în  spatiul instalaţiei de zincare, pentru a observa îndeaproape etapele procesului de zincare. Cu această ocazie a fost realizată prima zincare termică în aceasta secţie.

ANUNŢ – Finalizare Instalaţie pentru neutralizarea apelor la SC BERG-BANAT, Făgăraş

noutati1SC BERG-BANAT SRL BENEFICIAR AL PROIECTULUI:

„INSTALAŢIE PENTRU NEUTRALIZAREA APELOR REZULTATE DIN PROCESUL DE ZINCARE TERMICĂ”, aprobat cu „CONTRACTUL PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ nr. 38/N din 21.05.2008″, A FOST FINALIZAT ÎN DATA DE 21.05.2009.

Instalaţia este una dintre cele mai performante din Europa de Est.

Rezultatele specifice ale investiţiei în respectarea condiiţilor de mediu impuse cât şi în dezvoltarea procesului tehnologic sunt subtanţiale şi constau din:

  • reducerea impactului negativ al apelor uzate asupra mediului, fapt ce va conduce la creşterea calităţii vieţii cât şi la respectarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu.
  • reducerea costurilor aferente depozitării, transportului şi prelucrării la firma terţă specializată în reciclarea deşeurilor de soluţie uzată rezulatate din procesul de zincare termică.
  • sunt create noi locuri de muncă pentru operatorii necesari procesării solutiilor în instalaţia de neutralizare
  • se reduc timpii cu opreraţiuniile de transfer de la bazine – depozit, depozit – transportator
  • se reduce volumul documentaţiilor de autorizare transport deşeuri periculoase

Anunţ Public

noutati7SC Berg Banat SRL, Timișoara, Calea Șagului nr. 143, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hală zincare termică Berg Banat” propus a fi amplasat în localitatea Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor FN, în incinta Parcului Industrial Reif, jud. Cluj. Proiectul acordului de mediu si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca din Calea Dorobanților nr. 99, Cluj-Napoca, în zilele de luni – vineri între orele 8:30 – 16:00, precum și la adresa de internet http:arpmcj.anpm.ro.

Observațiile / contestațiile publicului interesat se primesc la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, telefon 0264 410 722, fax 0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până în data de 09.07.2012.

Cod de etica

Incepand cu anul trecut in 02.12.2013, Berg Banat a implementat un cod de etica necesar atit in cativitatea interna cit si in gestionarea clientilor sai:

COD DE ETICĂ al companiei BERG Banat

1. Prioritatea tuturor angajaților este asigurarea calității produselor și serviciilor realizate

2. Combaterea corupției în orice situație

3. Imparțialitate în deciziile luate de către responsabilii de compartimente si departamente

4. Onestitate în respectarea legilor și a regulamentului de ordine interioară

5. Conduită adecvată în rezolvarea unui conflict de interese

6. Concurență loială

7. Confidențialitate profesională la toate nivelurile

8. Integritatea individului prin asigurarea condițiilor de lucru

9. Responsabilitate față de comunitate

10. Protejarea mediului