ANUNȚ depunerea solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu nr. BV1/20.01.2020


S.C. BERG-BANAT S.R.L. cu sediul în Timișoara, str. Calea Sagului, nr.143, Punct de lucru Făgăraș, str. Negoiu, nr.1 anunță depunerea solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu nr. BV1/20.01.2020. Activitatea se încadrează în anexa 1 a Lg. nr.278/2013 privind emisiile industriale, punctul 2.3. Prelucrarea metalelor feroase, c) Aplicarea de straturi protectoare de metale topite cu un flux de intrare de peste două tone de oțel brut pe oră și 2.6.Tratarea de suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc.

Informațiile privind impactul potențial asupra mediului a activității pentru care se solicită revizuirea autorizației integrate de mediu se pot obține la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16 și vineri  între orele  8-14. 

Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Brașov sau prin e-mail: office@apmbv.anpm.ro  până la dată de 26.06.2024