Arhive autor: boti

Rebranding Bergbanat

noutati52009 este anul în care imaginea BergBanat a fost schimbată radical, din dorinţa de a se crea o imagine coerentă care să comunice seriozitate, incredere şi profesionalism.

BergBanat a hotârit să apeleze la unul din cele mai bine cotate studiouri de graphic design din TImişoara, Idea Design + Print, pentru un rebranding complet. Alături de corporate ID, s-au realizat şi celelalte materialele vizuale necesare Simpozionului de la Braşov, precum şi deschiderii secţiei de zincare termică din Făgăraş.

Simpozion BergBanat despre zincare termică la Braşov

noutati4În 29 aprilie 2009 la Braşov a avut loc simpozionul BergBanat despre zincarea termică. Acest simpozion face parte din manifestările dedicate deschiderii secţiei de zincare termică din Făgăraş.

Programul simpozionului a cuprins prezentarea avantajelor zincării termice faţă de vopsire, în particular la secţia de zincare termică BergBanat din Făgăraş, secţie ce deţine cea mai modernă instalaţie de zincare termică din Europa de est.

Domnul Dan Vişoiu, director general BergBanat, a prezentat  performanţele instalaţiilor BergBanat din Timişoara şi Făgăraş, precum şi istoricul companiei.

Au fost prezenţi numeroşi  participanţi din domeniul metalurgiei, construcţilor şi personalităti locale alături de domnul Dr. Rolf Kohlgruber, cofondator al BergBanat.

Anunţ public privind desfăşurarea şedintei de dezbatere publică pentru obţinerea AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU Deschiderea secţiei de zincare termică din Fagaraş

src=”http://www.bergbanat.ro/wp-content/uploads/2009/05/noutati21.jpg” width=”2000″ height=”510″ />S.C. BERG – BANAT S.R.L., titular al proiectului „Instalaţie de zincare termică”, amplasament situat în Fagaraş, str. Negoiu nr. 1, judeţul Braşov, organizează şedinţa de dezbatere publică a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

Informaţii privind impactul potenţtial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, de luni până vineri, între orele 800 – 1600, la sediul ARPM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2 A .

Sedinta de dezbatere publică va avea loc în data de 11.06.2009, ora 16, la sediul Primariei Fagaraş, judetul Braşov.
Observaţiile,sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.R.P.M. Sibiu, str. Hipodromului nr. 2 A sau la adresa de e-mail: office@arpm7c.ro, până la data de 10.06.2009

noutati3În 30 aprilie 2009 la Fagaraş s-a deschis a doua secţie de zincare termică BergBanat, prima secţie a fost deschisă în Timişoara în anul 2003 cu o instalaţie de zincare termică proiectată de Berg Germania.

Evenimentul a avut loc în hala BergBanat de pe platforma UPRUC, fiind prezenţi domnii Dr. Rolf Kohlgruber, Dan Vişoiu, Horia Vişoiu, primarul oraşului Făgăraş, persoane publice din Braşov şi Făgăraş.

Începând cu sfinţirea instalaţiei de zincare termică, evenimentul a fost deschis de directorul general Dan Vişoiu cu o prezentare a instalaţiei de zincare termică. În continuare, Dr. Rolf Kohlgruber a evidenţiat în prezentarea sa faptul ca această instalaţie de zincare termică este cea mai modernă din Europa de est. De asemenea a notat dimensiunea importantă a investiţiei realizate în Făgăraş şi a numărului mare de locuri de muncă creat.

În mod exceptional, s-a permis accesul  în  spatiul instalaţiei de zincare, pentru a observa îndeaproape etapele procesului de zincare. Cu această ocazie a fost realizată prima zincare termică în aceasta secţie.

ANUNŢ – Finalizare Instalaţie pentru neutralizarea apelor la SC BERG-BANAT, Făgăraş

noutati1SC BERG-BANAT SRL BENEFICIAR AL PROIECTULUI:

„INSTALAŢIE PENTRU NEUTRALIZAREA APELOR REZULTATE DIN PROCESUL DE ZINCARE TERMICĂ”, aprobat cu „CONTRACTUL PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ nr. 38/N din 21.05.2008″, A FOST FINALIZAT ÎN DATA DE 21.05.2009.

Instalaţia este una dintre cele mai performante din Europa de Est.

Rezultatele specifice ale investiţiei în respectarea condiiţilor de mediu impuse cât şi în dezvoltarea procesului tehnologic sunt subtanţiale şi constau din:

  • reducerea impactului negativ al apelor uzate asupra mediului, fapt ce va conduce la creşterea calităţii vieţii cât şi la respectarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu.
  • reducerea costurilor aferente depozitării, transportului şi prelucrării la firma terţă specializată în reciclarea deşeurilor de soluţie uzată rezulatate din procesul de zincare termică.
  • sunt create noi locuri de muncă pentru operatorii necesari procesării solutiilor în instalaţia de neutralizare
  • se reduc timpii cu opreraţiuniile de transfer de la bazine – depozit, depozit – transportator
  • se reduce volumul documentaţiilor de autorizare transport deşeuri periculoase

Anunţ Public

noutati7SC Berg Banat SRL, Timișoara, Calea Șagului nr. 143, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hală zincare termică Berg Banat” propus a fi amplasat în localitatea Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor FN, în incinta Parcului Industrial Reif, jud. Cluj. Proiectul acordului de mediu si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca din Calea Dorobanților nr. 99, Cluj-Napoca, în zilele de luni – vineri între orele 8:30 – 16:00, precum și la adresa de internet http:arpmcj.anpm.ro.

Observațiile / contestațiile publicului interesat se primesc la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, telefon 0264 410 722, fax 0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până în data de 09.07.2012.

Cod de etica

Incepand cu anul trecut in 02.12.2013, Berg Banat a implementat un cod de etica necesar atit in cativitatea interna cit si in gestionarea clientilor sai:

COD DE ETICĂ al companiei BERG Banat

1. Prioritatea tuturor angajaților este asigurarea calității produselor și serviciilor realizate

2. Combaterea corupției în orice situație

3. Imparțialitate în deciziile luate de către responsabilii de compartimente si departamente

4. Onestitate în respectarea legilor și a regulamentului de ordine interioară

5. Conduită adecvată în rezolvarea unui conflict de interese

6. Concurență loială

7. Confidențialitate profesională la toate nivelurile

8. Integritatea individului prin asigurarea condițiilor de lucru

9. Responsabilitate față de comunitate

10. Protejarea mediului

Anunt Public

S.C. BERG-BANAT S..R.L. TIMISOARA titular al proiectului SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA PRELUCRARI MECANICE II IN HALA DEPOZITE, MATERIALE, PIESE ZINCATE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, de catre A.P.M. Brasov, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA PRELUCRARI MECANICE II IN HALA DEPOZITE MATERIALE, PIESE ZINCATE propus a fi amplasat in FAGARAS, str. Negoiu nr. 1(Platforma UPRUC).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM din Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare instalatie zincare termica” Fagaras

SC BERG-BANAT SRL TIMISOARA -PUNCT DE LUCRU FAGARAS,anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare instalatie zincare termica”propus a fi amplasat in Fagaras, str.Negoiu,nr. 1(Platforma UPRUC).

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

Solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare de destinatie din Hala Prelucrari Mecanice II, in Hala Depozite, Fagaras

SC BERG-BANAT SRL TIMISOARA – PUNCT DE LUCRU FAGARAS, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare de destinatie din Hala Prelucrari Mecanice II in Hala depozite, materiale, piese zincate „propus a fi amplasat in Fagaras, str.Negoiu, nr. 1 (Platforma UPRUC).

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

Anunţ public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

SC BERG – BANAT SRL TIMIȘOARA – PUNCT DE LUCRU FAGARAȘ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire depozit acid uzat” propus a fi amplasat în Făgăraş, str. Negoiu nr.1 (Platforma UPRUC).

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Braşov str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi între orele 8-16:30 şi vineri  între orele  8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Braşov.