ANUNŢ – Finalizare Instalaţie pentru neutralizarea apelor la SC BERG-BANAT, Făgăraş

noutati1SC BERG-BANAT SRL BENEFICIAR AL PROIECTULUI:

„INSTALAŢIE PENTRU NEUTRALIZAREA APELOR REZULTATE DIN PROCESUL DE ZINCARE TERMICĂ”, aprobat cu „CONTRACTUL PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ nr. 38/N din 21.05.2008″, A FOST FINALIZAT ÎN DATA DE 21.05.2009.

Instalaţia este una dintre cele mai performante din Europa de Est.

Rezultatele specifice ale investiţiei în respectarea condiiţilor de mediu impuse cât şi în dezvoltarea procesului tehnologic sunt subtanţiale şi constau din:

  • reducerea impactului negativ al apelor uzate asupra mediului, fapt ce va conduce la creşterea calităţii vieţii cât şi la respectarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu.
  • reducerea costurilor aferente depozitării, transportului şi prelucrării la firma terţă specializată în reciclarea deşeurilor de soluţie uzată rezulatate din procesul de zincare termică.
  • sunt create noi locuri de muncă pentru operatorii necesari procesării solutiilor în instalaţia de neutralizare
  • se reduc timpii cu opreraţiuniile de transfer de la bazine – depozit, depozit – transportator
  • se reduce volumul documentaţiilor de autorizare transport deşeuri periculoase