Construire hală zincare termică Berg Banat, spaţii birouri şi împrejmuire

SC BERG BANAT SRL, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Cluj, a deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul ‘’Construire hală zincare termică Berg Banat, spaţii birouri şi împrejmuire’’ propus a fi realizat în Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 169A, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni-joi între orele9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://anpmcj.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.01.2018