Planificarea zincării termice a pieselor

 1. Introducere
  Titlul acestei fișe putea fi: “Doriţi să utilizaţi procedeul de zincare termică?”. Prin această fișă se urmărește informarea proiectanţilor în legătură cu aspectele ce trebuie luate în considerare dacă se dorește zincarea termică a pieselor. Zincarea termică este mai economică din punctul de vedere al costurilor ce pot apărea în cazul recondiţionării pieselor direct pe șantier sau a eventualelor întârzieri ce pot apărea, și de cele mai multe ori este cea mai bună soluţie din punctul de vedere al costurilor totale.
 2. Planificarea proiectului
  Adesea, proiectanţii nu recunosc faptul că succesul sau eșecul unui proiect poate depinde de planificare. Chiar și cele mai avansate soluţii inginerești nu vor avea succes din punct de vedere economic dacă lucrarea nu este predată la timp sau dacă întârzierile împiedică buna desfășurare a procesului de execuţie. Dacă este selectat procedeul de zincare termică pentru a proteja structura din oţel a proiectului, atunci programul de lucru trebuie modificat în așa fel încât să se ţină cont de faptul că piesele nu vor fi zincate pe șantier, fiind livrate în stare protejată. Timpul necesar pregătirii sau vopsirii structurii se reduce astfel considerabil, sau după caz, poate fi eliminat complet. Planificarea zincării termice a pieselor trebuie luată în considerare încă din stadiul de proiectare, deoarece o decizie târzie în acest sens poate însemna re-prelucrarea pieselor pentru a asigura orificiile de ventilare și evacuare a zincului în cazul profilelor care prezintă goluri interioare și pentru a minimiza sudarea pe șantier a reperelor.
 3. Concepţia proiectului
  Întrebarea “ce metodă de protecţie anti corozivă voi utiliza pentru piesele din oţel?” trebuie pusă încă din primele faze de proiectare structurală. În unele cazuri, proiectul poate impune o anumită metodă de protecţie anticorozivă. De exemplu, dacă proiectăm o uzină chimică de tratare cu substanţe acide, atunci zincarea termică nu este sufi cientă, ci trebuie utilizată împreună cu vopsele specifice (sisteme duplex ). Dacă oţelul de construcţie nu este expus unor condiţii speciale, atunci selectarea metodei de protecţie anticorozivă se va face din punct de vedere economic, al facilităţii întreţinerii, al accesibilităţii și al posibilităţii de corelare cu planificarea proiectului.

În ultimii ani preţul vopselelor a crescut semnificativ deoarece o mare parte a materiilor prime sunt importate. De asemenea, scumpirea se datorează și modificării compoziţiei acestora pentru a satisface cerinţele normelor cu privire la compușii organici volatili. Pe de altă parte, preţul zincului este relativ constant, o creștere considerabilă a acestuia în viitorul apropiat fiind puţin probabilă, deoarece zincul este ușor de procurat. Dacă proiectul va încadra utilizarea zincării termice ca metodă de protecţie anticorozivă a oţelului, atunci acest fapt trebuie luat în considerare încă din faza de planificare a proiectului, astfel putându-se economisi timp.

 • Proiectarea inginerească
  Este esenţial ca toţi membrii echipei de proiectare să înţeleagă faptul că se va utiliza zincarea termică. Proiectanţii trebuie să ţină cont de instrucţiunile și îndrumările standardelor în vigoare și de informaţiile oferite de Asociaţia Zincatorilor. Aceștia vor putea da sfaturi cu privire la poziţionarea și dimensiunile orificiilor de evacuare, deși consultarea unui zincator cu experienţă este cea mai bună alegere pentru finalizarea acestui aspect al proiectului. Dacă nu sunt respectate aceste îndrumări, nu este o problemă extrem de gravă, deoarece zincatorul va inspecta structura înainte de a demara procesul de zincare și, dacă este cazul, după consultarea și cu acordul clientului, va practica el însuși orificiile necesare. Bineînţeles, această operaţie implică costuri suplimentare. Dacă proiectul indică piese sudate foarte înguste, rigide într-unul din plane dar flexibile în alt plan, se recomandă consultarea zincatorilor încă din faza de proiectare. Piesele de acest tip nu sunt foarte indicate pentru zincare termică datorită deformaţiilor care pot să apară datorită detensionării în baia de zincare. O problemă de acest gen poate afecta programul proiectului. În majoritatea cazurilor, proiectarea și amplasarea armăturilor în beton sunt destul de clare. Proiectarea corectă, un constructor priceput și o inspecţie riguroasă a lucrărilor vor asigura o acoperire corectă și un produs finit ce va rezista timp îndelungat. În anumite cazuri, viziunea arhitectului cere însă o căptușeală de beton subţire. Aceasta este o situaţie în care utilizarea armăturilor zincate este o soluţie bună însă acest aspect trebuie considerat în planificarea proiectului. Uneori, în medii mai dure, condiţiile atmosferice pot fi suficient de aspre încât inginerul constructor să dorească o “asigurare suplimentară” a armăturii, pentru a evita coroziunea și fisurarea betonului. Și aici poate fi aplicată zincarea termică a armăturilor, însă la fel, trebuie să se ţină cont de acest aspect în planifi carea programului.
 • Planificarea pentru zincarea termică
  Zincarea termică a pieselor din oţel nu complică proiectul, ci chiar simplifi că lucrurile prin eliminarea unor activităţi ce ar putea fi afectate de condiţiile meteo de pe teren, sau acolo unde inspecţia pe șantier constituie o problemă. Există patru restricţii în ceea ce privește reperele care pot fi zincat termic:
  • dimensiunile
  • greutatea
  • oţelurile speciale
  • cerinţe specifice de construcţie/asamblare
  • Dimensiunile.
   De obicei piesele din oţel sunt livrate la dimensiuni standard, singura dimensiune ce ar putea pune probleme în cazul zincării termice fiind lungimea piesei. Dacă baia de zincare este suficient de mare încât să fie compatibilă cu lungimea piesei, s-ar putea ca totuși anumite elemente asamblate prin sudare să nu încapă. În funcţie de dimensiunea și forma acestora, s-ar putea ca acestea să trebuiască să fie zincate separat și asamblate ulterior cu șuruburi. În astf el de cazuri este recomandată consultarea unor specialiști . De cele mai multe ori, capacitatea unei băi de zincare este mult mai mare (datorită adâncimii) decât au proiectanţii tendinţa să estimeze. Acest fapt permite fabricarea cadrelor sudate și a grinzilor cu zăbrele în afara amplasamentului, acestea putând fi zincate termic într-o singură bucată, ulterior fabricaţiei. Astfel se economisește timp și bani, datorită asamblării rapide a construcţiei, din mai puţine mișcări.
  • Greutatea. Capacitatea de ridicare a utilajelor în secţiile de zincare este de cele mai multe ori aleasă pe baza experienţei. Cele mai grele încărcări sunt constituite de obicei de repere universale care au o inimă de mari dimensiuni. Piesele mai ușoare au o structură mai aerisită, fiind astfel mai ușoare în ciuda dimensiunii lor. Din nou se recomandă consultarea Asociaţiei Zincatorilor sau direct a zincatorilor pentru a afla încărcarea maximă posibilă. Practic, acest aspect este rareori problematic, dar trebuie totuși verificate dimensiunile și greutatea celei mai mari piese încă din stadiul de proiectare dacă se optează pentru zincarea termică.
  • Oţelurile speciale. Deși majoritatea oţelurilor pot fi zincate termic, anumite tipuri de oţel sunt mai problematice din acest punct de vedere. Mai exact, anumite combinaţii de siliciu și fosfor pot accelera reacţia dintre zinc și oţel, rezultând un strat protector considerabil mai gros decât cel specificat de standard. Acest fapt constituie un avantaj din punctul de vedere al protecţiei anticorozive, dar comportarea mecanică și aspectul acestor straturi diferă faţă de cele ale acoperirilor standard. Dacă se utilizează oţelurile speciale, trebuie planificată o întâlnire cu zincatorul sau cu specialiștii Asociaţiei Zincatorilor pentru a decide cea mai bună abordare.
  • Cerinţe specifice de construcţie/ asamblare. Anumite tipuri de repere nu sunt întotdeauna ușor de procesat. Acest fapt se aplică în special în cazul profilelor tubulare cu eventuale noduri de asamblare sau conexiuni speciale. Spre deosebire de vopsire, prin zincare termică este protejat atât interiorul cât și exteriorul piesei, dar trebuie avut mare grijă ca zincul să se scurgă în totalitate din interiorul reperelor. Acest fapt nu reprezintă în general o problemă, dar uneori manipularea piesei în vederea evacuării complete a metalului în exces poate deveni complicată sau chiar imposibilă dacă nu s-au luat măsuri din timp. Din nou, o întâlnire cu zincatorul sau cu specialistul de la Asociaţia Zincatorilor va duce la identificarea celei mai bune soluţii.
 • Planificarea achiziţiei
  Zincarea termică este o industrie de prestări servicii. Așadar zincarea termică este similară cu achiziţionarea unui serviciu. Timpul de livrare la majoritatea zincatorilor este foarte rapid în comparaţie cu timpii de livrare pentru orice alt produs sau serviciu livrat sau efectuat pe șantier. Relaţia dintre zincator și proiectant este identică cu orice altă relaţie între beneficiar și furnizor. Sunt solicitate și transmise oferte, este negociat contractul și apoi onorat. Operaţia de zincare este deosebit de rapidă – mult mai rapidă decât vopsirea – însă zincatorii vor trebui să își programeze canti tăţile foarte mari de oţel in funcţie de celelalte comenzi sau capacitatea de lucru a instalaţiei. Deși se procesează cantităţi foarte mari de oţel, zonele de depozitare pot deveni saturate într-un timp foarte scurt dacă oţelul este adus prea devreme sau preluat prea târziu. În multe cazuri, zincatorii pot transporta piesele pe șantier cu mijloace proprii de transport, asigurând astfel predarea acestora într-un interval de timp foarte scurt.
 • Inspecţia la locul de montaj
  Majoritatea zincatorilor din Romania operează conform reglementărilor ISO și Standardelor Românești de Asigurare a Calităţii. Dacă fac parte din Asociaţia Zincatorilor, au obligaţia să lucreze conform EN ISO 1461:2009. Aceste standarde includ prevederi legate de inspecţie și suprafaţa maximă admisă în cazul recondiţionării. Cu alte cuvinte, piesa zincată a fost inspectată riguros înainte de a fi livrată beneficiarului. Așadar o inspecţie pe șantier nu este necesară. Dacă totuși se dorește o inspecţie la locul de montaj, trebuie să vă asiguraţi că procedurile de inspecţie urmează protocolul prevăzut de standardul în vigoare.
 • Estimarea și controlul preţului
  Este recomandat ca preţurile estimative pentru zincarea termică să fie obţinute direct de la zincatori, și nu din alte surse care sunt în general neclare în privinţa preţurilor pentru diferite tipuri de oţel, a variaţiei acestora în funcţie de volum și a costurilor de livrare (dacă e cazul). În același timp, preţul stabilit de un zincator nu va depinde de alte activităţi la locul de montaj sau de condiţiile și întârzierile datorate vremii nefavorabile, fiind astfel o bază excelentă pentru controlul și estimarea cheltuielilor.
 • Concluzii
  În cadrul planifi cării proiectului, trebuie să se ţină cont de faptul că, dacă este ales procedeul de zincare termică ca metodă de protecţie împotriva coroziunii, acesta va avea loc înaintea livrării pieselor la locul de montaj. Prin alegerea zincării termice s-ar putea economisi timp, datorită faptului că nu va fi necesară programarea vopsirii la locul de montaj, și nu vor interveni impedimente în timpul acestei operaţii, cum ar fi condiţiile meteorologice nefavorabile. În majoritatea cazurilor, zincarea termică se va dovedi cea mai eficientă soluţie din punct de vedere al costurilor. Nu există diferenţe între zincarea oţelului pentru armături în comparaţie cu alte tipuri de oţel. Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere faptul că oţelul este expus temperaturii băii de zincare, deci marcajele pentru identifi care ar putea fi pierdute astfel. Când oţelul pentru beton armat este zincat, este recomandată livrarea acestuia pe categorii astfel încât barele să poată fi identificate după model, sau în baloturi cu bare identice.
  Sunt un nou Bloc Text pregătit pentru conținutul tău.