Protejarea zonelor care nu necesită zincare

Generalităţi
Atunci când se zinchează termic o piesă, s-ar putea ca anumite suprafeţe să nu trebuiască să fie acoperite cu zinc. Prevenirea acoperirii însă ar putea fi costisitoare deoarece zincarea termică este un proces de imersare și toate suprafeţele piesei de oţel intră în contact cu zincul topit.
Suprafeţele care nu trebuie acoperite pot avea unele funcţii speciale, cum ar fi:
• Ţevi filetate asamblate prin fretare;
• Suprafeţe de contact cu toleranţe mici;
• Găuri fine;
• Suprafeţe care urmează să fi e sudate după zincarea termică.
Există diferite metode pentru a păstra suprafaţa de oţel neacoperită cu zinc, depinzând de utilizarea piesei.

Banda de lipit din pânză
Pentru a proteja de zincul topit formele cilindrice, cum ar fi ţevile filetate asamblate prin fretare și bolţurile filetate, se aplică strâns o bandă de lipit din pânză în jurul suprafeţei care trebuie protejate.

Banda de izolat din plastic nu este potrivită. Temperatura din baia de zincare termică va provoca arderea benzii de lipit din pânză, dar reziduul de carbon rămas va proteja oţelul de zinc. După zincarea termică, reziduul de carbon trebuie înlăturat (de exemplu prin periere cu perie de sârmă).

Banda de lipit din pânză nu este potrivită pentru protejarea suprafeţelor plane.

Materiale de protejare
Pentru a proteja de zincul topit suprafeţele plane, acestea trebuie acoperite cu materiale speciale. Aceste materiale vor fi distruse prin ardere, la fel ca și banda de pânză menţionată mai sus, dar reziduul de carbon va preveni formarea acoperirii cu zinc. De asemenea, reziduul de carbon trebuie periat după zincarea termică. O altă metodă este aplicarea de vopsele rezistente la temperaturi înalte (cum sunt cele folosite în industria de automobile pentru protejarea sistemelor de evacuare). Aceste vopsele se pot folosi pentru evitarea zincării termice a suprafeţelor plane.

De asemenea, este posibilă obţinerea de la furnizori specializaţi a unor materiale de protecţie rezistente la temperaturi înalte, sub formă de paste. Pentru a obţine o protejare completă, este necesară aplicarea unei grosimi suficiente și conform cu recomandările producătorului pastei.

Pastele
Pastele sunt deosebit de bune pentru protejarea găurilor perforate sau a fileturilor interioare. Tipurile de paste pentru izolarea găurilor mici la eșapamente, comercializate ca accesorii pentru motoare, sunt foarte potrivite. Atunci când sunt înmuiate cu puţină apă, aceste paste se pot presa în găuri și deschizături dar trebuie avut grijă să nu se prindă aer în interior.

Pasta se întărește la căldura zincării termice și împiedică pătrunderea zincului. Bineînţeles, reziduul trebuie înlăturat după zincarea termică.

Alte metode
Filetele interioare se pot proteja și prin inserarea unui bolţ potrivit care a fost lubrifiat în prealabil. S-ar putea ca bolţul să se sudeze în timpul zincării termice, dar poate fi desprins cu ajutorul unei flăcări mici de gaz. Găurile filetate pot fi astupate și cu dopuri de lemn. Dopul de lemn se carbonizează la căldura zincului topit, dar totuși împiedică pătrunderea zincului. Totuși, funinginea rămasă după carbonizarea lemnului poate afecta acoperirea cu zinc în zonele învecinate celei protejate. În orice caz, protejarea oricăror tipuri de suprafeţe înaintea zincării înseamnă costuri suplimentare, dar prin aplicarea metodelor descrise mai sus nu mai este necesară polizarea sau arderea stratului depus prin zincare termică acolo unde nu era necesar.