obţinerea avizului de mediu

SC BERG BANAT SRL, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Plan Urbanistic Zonal – Modificare procent de ocupare a terenului pt. parcela nr. 15 studiată prin PUD – zona industruală RIFE aprobat prin HCL 73/2011” în Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor F.N. Prima versiune a P.U.Z. poate fi consultată la punctul de lucru din str. Horea 35, Cluj Napoca, jud. Cluj,  în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, din data 9.11.2016.  Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, pînă la data de 29.11.2016 (în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării celui de-al doilea anunţ), la APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264–410722, fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro„.