Anunţ public privind dezbaterea publică

noutati8SC Berg Banat SRL, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Construire hală de zincare termică Berg Banat”, propus a fi realizat în Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, fn, în incinta Parcului Industrial Reif, judeţul Cluj.
Tipul deciziei posibile luate de ARPM Cluj Napoca poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul ARPM Cluj Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, jud Cluj şi la sediul SC ECO CONSULT SRL, Sibiu, str. Samuel Micu Klein, nr. 9, jud. Sibiu,  în zilele de luni-vineri, între orele 8,30 – 16,00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresa de internet: http://arpmcj.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul SC Reif Infra SRL Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, fn, jud. Cluj, în data de 14.06.2012, începând cu orele 16,00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul ARPM Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, jud. Cluj, până la data de 13.06.2012.