ANUNT PUBLIC

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuite pentru societatea BERG BANAT SRL pentru activitatile desfasurate la punctul de lucru din jud.Brasov, mun. Fagaras. str.Negoiu, nr.1.

Decizia a fost luata in urma consultarii autoritatilor membre C.A.T. intrunit in data de 25.09.2017 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov.

Decizia de emitere autorizatiei integrate de mediu se va afisa la sediul Primariei Fagaras si la sediul Agentiei de Protectia Mediului Brasov, pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov http://apmbv.anpm.ro si a titularului de activitate .

Proiectul autorizatiei integrate de mediu revizuite poate fi consultat pe pagina de internet a Agentiei de Protectia Mediului Brasov http://apmbv.anpm.ro.

Observatiile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, din Brasov,str.Politehnicii nr,3, sau electronic la adresa office@apmbv.anpm.ro si la Ministerul Mediului la fax 021/4089615(in termen de 30 de zile de la data primului anunt public).

Anunt Public

S.C. BERG-BANAT S..R.L. TIMISOARA titular al proiectului SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA PRELUCRARI MECANICE II IN HALA DEPOZITE, MATERIALE, PIESE ZINCATE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, de catre A.P.M. Brasov, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN HALA PRELUCRARI MECANICE II IN HALA DEPOZITE MATERIALE, PIESE ZINCATE propus a fi amplasat in FAGARAS, str. Negoiu nr. 1(Platforma UPRUC).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM din Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare instalatie zincare termica” Fagaras

SC BERG-BANAT SRL TIMISOARA -PUNCT DE LUCRU FAGARAS,anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare instalatie zincare termica”propus a fi amplasat in Fagaras, str.Negoiu,nr. 1(Platforma UPRUC).

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

Solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare de destinatie din Hala Prelucrari Mecanice II, in Hala Depozite, Fagaras

SC BERG-BANAT SRL TIMISOARA – PUNCT DE LUCRU FAGARAS, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare de destinatie din Hala Prelucrari Mecanice II in Hala depozite, materiale, piese zincate „propus a fi amplasat in Fagaras, str.Negoiu, nr. 1 (Platforma UPRUC).

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

Anunţ public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

SC BERG – BANAT SRL TIMIȘOARA – PUNCT DE LUCRU FAGARAȘ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire depozit acid uzat” propus a fi amplasat în Făgăraş, str. Negoiu nr.1 (Platforma UPRUC).

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Braşov str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi între orele 8-16:30 şi vineri  între orele  8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Braşov.

Anunţ Public

noutati6“SC BERG BANAT SRL  anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere pre-tratare bazin decapare 5”, propus a fi amplasat în cadrul instalaţiei autorizate, Făgăraş, str. Negoiu nr. 1, judeţul Braşov.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Sibiu, Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, judeţul Sibiu şi la sediul SC Berg Banat SRL, în zilele de luni-joi, orele 8-16,30 şi vineri, orele 8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Sibiu, fax. 0269/444.145 sau office@arpmsb.anpm.ro.”

Anunţ Public

noutati7SC Berg Banat SRL, Timișoara, Calea Șagului nr. 143, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hală zincare termică Berg Banat” propus a fi amplasat în localitatea Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor FN, în incinta Parcului Industrial Reif, jud. Cluj. Proiectul acordului de mediu si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca din Calea Dorobanților nr. 99, Cluj-Napoca, în zilele de luni – vineri între orele 8:30 – 16:00, precum și la adresa de internet http:arpmcj.anpm.ro.

Observațiile / contestațiile publicului interesat se primesc la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, telefon 0264 410 722, fax 0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până în data de 09.07.2012.

Anunţ public privind dezbaterea publică

noutati8SC Berg Banat SRL, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Construire hală de zincare termică Berg Banat”, propus a fi realizat în Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, fn, în incinta Parcului Industrial Reif, judeţul Cluj.
Tipul deciziei posibile luate de ARPM Cluj Napoca poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul ARPM Cluj Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, jud Cluj şi la sediul SC ECO CONSULT SRL, Sibiu, str. Samuel Micu Klein, nr. 9, jud. Sibiu,  în zilele de luni-vineri, între orele 8,30 – 16,00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresa de internet: http://arpmcj.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul SC Reif Infra SRL Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, fn, jud. Cluj, în data de 14.06.2012, începând cu orele 16,00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul ARPM Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, jud. Cluj, până la data de 13.06.2012.

Anunţ Public

noutati9SC BERG BANAT SRL titular al proiectului „Extindere instalaţie pre-tratare chimică – bazin 5 decapare” anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către ARPM Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus, amplasat în instalatia de zincare termică autorizată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ARPM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, judeţul Sibiu, în zilele de luni-joi, orele 8-16.30 şi vineri, orele 8-14, precum şi la adresa de internet a ARPM Sibiu

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până în data de 28.10.2011, la sediul ARPM Sibiu, precum şi la urmatoarea adresă de e-mail office@arpmsb.anpm.ro sau fax :0269/444145

SC BERG BANAT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere pre-tratare bazin decapare 5”, propus a fi amplasat în cadrul instalaţiei autorizate Fagaraş, str. Negoiu nr.1, judeţul Braşov.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu ARPM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, judetul Sibiu şi la sediul SC Berg Banat SRL, în zilele de luni-joi, orele 8-16,30 şi vineri, orele 8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Sibiu, fax: 0269/444.145 sau office@arpmsb.anpm.ro.